11.02.2013

Hva betyr BYA, BRA, BTA, P-rom og S-rom?


Mange blander disse og vet ikke helt «hva som er hva». Her kommer en forklaring fra Store Norske Leksikon, nesten som i gamle dager!  : )

BYA: Bebygd areal
Bebygd areal, det areal bygningene på en eiendom opptar på bakken. Til bebygd areal regnes alle bygninger og bygningsdeler som stikker mer enn 0,5 m over bakken. Lav terrasse, svømmebasseng o.l. regnes derfor ikke med, heller ikke takutstikk. Derimot regnes biloppstillingsplass med til bebygd areal. Begrepet brukes bl.a. i offentlig planlegging (se utnyttelsesgrad), særlig i områder med frittliggende boliger.

Bebygd areal
Bebygd areal er det arealet som bygningen
 opptar av terrenget («fotavtrykket»).
[3] Terrasse har tak. Utkragete bygningsdeler med fri høyde
 over terreng mindre enn 5,00 m er med i BYA.[4]BRA: Bruksareal
Bruksareal, summen av det arealet i en bolig som ligger innenfor ytterveggene. Innvendige skillevegger inngår i bruksarealet, mens det er fratrekk for skillevegger mellom bruksenheter/boliger og kanaler/skorsteiner med tverrsnitt større enn 0,5 m2. Det skal være minimum 1,9 m fri takhøyde.


Bruksareal
Bruksareal for et plan eller en etasje er det arealet
 av planet som ligger innenfor omsluttende vegger
.[6][5] (inkludert innvendige vegger).

BTA: Bruttoareal
Bruttoareal, arealet av hele boligen målt fra ytterveggenes ytterside til midt i eventuell vegg mot naboen. Gulvareal under vegghøyde 1,5 meter regnes ikke med.

Bruttoareal
Bruttoareal er areal inkludert yttervegger
og summeres for alle plan i en bygning.
BTA = NTA + KA
P-rom: Primærrom
Primærrom, oppholdsrom i bolig, dvs. kjøkken, stue, soverom, bad, vaskerom, entré, arbeidsrom, trimrom o.l. Trapp mellom P-rom regnes også som primærrom. Garasje, tekniske rom, garderobe, uinnredet kjellerrom/loft, boder og andre typer oppbevaringsrom regnes ikke som P-rom. (P-ROM) = BRA - (S-ROM)

Primærareal
S-rom: Sekundærrom
Sekundærareal, arealet av sekundære rom er S-ROMenes NTA og arealet av innvendige vegger mellom disse. S-rommene er uinnredede rom som kott og boder. (S-ROM) = BRA - (P-ROM)
Sekundærareal


Ha en fin dag! ;)