16.11.2015

ET ROM - TO FARGER - TRE SONER

Farger kan dele opp rom for flere bruksområder - her med sofadel, spiseplass og kjøkkendel. Den fine gråe fargen gir også inntrykk av at det skjer mer i rommet, og skaper et spennende interiør!
 - Alvhem Makleri er utrolig flinke med styling, og salg av sine boliger. Se mer av dette hjemmet der! -
- God ny uke - og mandag! -