29.01.2013

Noen som skal pusse opp eller kjøpe nytt ? Se dibk.no

Siden april i fjor, 2012, har jeg jobbet i administrasjon ved et tømrerfirma her på Oppdal. Bakgrunnen min er i interiør, og jeg har derfor fått en stor oppgave med å sette meg inn i ord og uttrykk som hører byggebransjen til. Jeg vil gjerne dele denne kunnskapen med flere, og vil derfor komme med innlegg som handler om dette :)

Kildene er mange, blant annet Direktoratet for byggkvalitet.
Litt om dem:
"Direktoratet for byggkvalitet er et fagorgan, kompetansesenter og sentral bygningsmyndighet på bygningsdelen av Plan og- og bygningslovens virkeområde."

" Direktoratet for byggkvalitet kan hjelpe med følgende typer spørsmål:

  • Gjeldende tolkninger av plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter (SAK og TEK).
  • Generelle spørsmål om markedstilsyn med byggevarer og om produktinformasjon.
  • Generelle spørsmål om nasjonalt register for løfteinnretninger.
  • Spørsmål om sentral godkjenning.
  • Spørsmål om bruk av ByggSøk. Brukerstøtte for ByggSøk gis også til privatpersoner som skal søke om mindre byggetiltak.
Vi anbefaler forøvrig nettstedet Byggeregler på ett sted som gir veiledning til byggesaksforskriften og byggteknisk forskrift."

  
Ha en strålende tirsdag! ;)