31.01.2013

Hva er uavhengig kontroll?


Det er mye forvirring og usikkerhet rundt denne uavhengige kontrollen som ble obligatorisk fra og med 1.januar 2013. Jeg har vært på kurs gjennom jobb, og her er konklusjonen:

«Det er krav om uavhengig kontroll av fuktsikring ved nybygging og søknadspliktig ombygging av våtrom i alle boliger og med lufttetthet i nye boliger.»
Kilde: http://www.dibk.no/no/Tema/Uavhengig-kontroll1/Om-kontroll/Gjennomforing-av-kontroll/


Hva er uavhengig kontroll?

Den uavhengige kontrollen skal påse at det er gjennomført kvalitetssikring av byggearbeidene, at prosjekteringen av tiltaket oppfyller kravene i byggteknisk forskrift (TEK10) og at byggearbeidene er utført i henhold til tegninger og arbeidsbeskrivelser.

Hensikten med reglene er å bidra til at det bygges med riktig kvalitet og å redusere byggfeil. Kontrollen innføres på områder som har betydning for liv, helse og sikkerhet og hvor konsekvensene av feil er alvorlige.


For mer utfyllende informasjon se på denne linken: http://www.dibk.no/no/Tema/Uavhengig-kontroll1/Om-kontroll/10-sporsmal-om-kontroll/


Her finner du alt om;

-    Når det er krav

-    Hva som skal kontrolleres

-    Når kontrollen skal skje

-    Hvem som bestiller kontrollen

-    I tillegg til flere andre punkter